Xà Lách Frise

Sku: TPNS00191

159,500VND / Kg

Quantiy: