Liên Hệ
Địa Chỉ: 165 Nguyễn Thái Bình, Phường Cầu Kho
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện Thoại: 028 6272 4496
Email: contact@chosom.vn
Giờ Làm Việc: 8:00 - 17:30, T2-T7

Call Now Button