Xà Lách Lolo Xanh

Sku: TPNS00193

60,500VND / Kg

Quantiy: