Tương Hắt Xì Dầu

Sku: GV0190

49,500VND / Chai

Quantiy: