Hành Tím Bào – Lột – Xay

Sku: TPNS00091

44,000VND / Kg

Quantiy: