Hành Tím

Sku: TPNS00089

49,500VND / Kg

Quantiy: