Hành Tím Chùm

Sku: TPNS00092

132,000VND / Kg

Quantiy: