Vịt Nguyên Con Ko Đầu Ko Cổ

Sku: GC0034

90,200VND / Kg

Quantiy: