Ếch Làm Sạch – Cắt Đầu – Bỏ Ruột

Sku: TS0075

99,000VNĐ / Kg

Quantiy: