Ếch Làm Sạch – Cắt Đầu – Bỏ Ruột

Sku: TS0075

71,500VND / Kg

Quantiy: