Cá Chim Trắng

Sku: TS0013

264,000VND / Kg

Quantiy: