Sò Dương

Sku: HS-105

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Thông tin bổ sung

Qui cách

1kg, 500gr