Ớt Khô Trái

Sku: GV0135

110,000VND / Kg

Quantiy: