Hắt Xì Dầu Lee Kum Kee

Sku: GV0067

52,800VND / Chai

Quantiy: