Hành Tím Bắc Lột

Sku: TPNS00090

115,500VND / Kg

Quantiy: