Giò Heo Chặt Sẵn

Sku: TH0016

145,200VND / Kg

Quantiy: