Chả Huế

Sku: SC-25

17,000VND165,000VND

Xóa
Quantity:

Thông tin bổ sung

Qui cách

1kg, Cây