Gà Ta Nguyên Con Ko Đầu Ko Chân

Sku: GC0012

107,800VND / Kg

Quantiy: