Tôm Sú Sống 45

Sku: TS0125

231,000VND / Kg

Quantiy: