Tôm Ngộp 60-80

Sku: TS0122

181,500VND / Kg

Quantiy: