Tôm Bạc 50

Sku: TS0118

187,000VND / Kg

Quantiy: