Bạch Đầu Khấu

Sku: TPK0001

990,000VNĐ / Kg

Quantiy: