Sườn Non Chay

Sku: TPK0153

154,000VND / Kg

Quantiy: