Nấm Bào Ngư Xám

Sku: TPNS00135

66,000VND / Kg

Quantiy: