Lá Chuối

Sku: TPNS00121

33,000VND / Kg

Quantiy: