Gà Ta Nguyên Con

Sku: GC0011

112,200VND / Kg

Quantiy: