Chả Lụa – Giò Lụa – Loại Ngon

Sku: TS0062

185,000VND / Kg

Quantity: