Chả Lụa – Giò Lụa – Loại Ngon

Sku: TS0062

168,000VND / Kg

Quantity: