Chả Lụa – Giò Lụa – Loại Ngon

Sku: TS0062

161,000VND / Kg

Quantity: