Chả Chiên

Sku: SC-24

55,000VND

Quantity:

Thông tin bổ sung

Qui cách

1kg