Chả Cá Chiên

Sku: TS0056

77,000VND / Kg

Quantity: