Cải Xoăn – Kale

Sku: TPNS00047

187,000VND / Kg

Quantiy: