Bột Xù Vàng

Sku: TPK0050

60,000VND / Kg

Quantity: