Bao Tử Bò

Sku: TB0001

/ Kg

Thông tin bổ sung

Qui cách

500gr