Tương Ớt Cholimex – 2Lít

Sku: GV0193

63,800VND / Thùng

Quantiy: