Tương Đen Cholimex – 230Gr

Sku: GV0187

12,100VND / Chai

Quantiy: