Tương Cà Cholimex – 2Lít

Sku: GV0183

63,800VND / Thùng - 6 Bình

Quantiy: