Trứng Gà – Loại 2

Sku: GC0025

22,000VND / Kg

Quantiy: