Tôm Khô Nhỏ

Sku: TPK0162

550,000VND / Kg

Quantiy: