Tôm Khô Loại Ngon

Sku: TPK0160

880,000VND / Kg

Quantiy: