Tôm Bạc 35

Sku: TS0116

253,000VND / Kg

Quantiy: