Sườn Cốt Lếch

Sku: TH0032

152,900VND / Kg

Quantiy: