Khô Cá Mặn Basa – Cá Tra

Sku: TS0079

132,000VNĐ / Kg

Quantiy: