Cá Basa – Làm Sạch

Sku: TS0005

82,500VNĐ / Kg

Quantiy: