Sườn Heo Chặt

Sku: TH0033

Thông tin bổ sung

Qui cách

300gr, 500gr