Sốt Mayonnaise Lisa Hủ Miểng – 1Kg

Sku: GV0159

132,000VND / Hủ

Quantiy: