Rau Tạp Tàng

Sku: NS-202

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Thông tin bổ sung

Qui cách

250g, 300gr