Ớt Khô – 100G

Sku: GV0134

16,500VND / Bịch

Quantiy: