Nước Tương Lee Kum Kee – Đặc Biệt

Sku: GV0127

77,000VND / Chai

Quantiy: