Nước Tương Dark Soy Sauce

Sku: GV0123

68,000VND

Quantity:

Thông tin bổ sung

Qui cách

Chai