Nước Tương Dark Soy Sauce

Sku: GV0123

Thông tin bổ sung

Qui cách

Chai