Nho Khô Vàng

Sku: TPK0143

140,000VND / Kg

Quantity: