Lươn – Lớn

Sku: TS0088

352,000VND / Kg

Quantiy: