Đùi Gà Góc Tư

Sku: GC0006

75,900VND / Kg

Quantiy: